Author

hatuankhang90@gmail.com

13 thoughts on “Review Phim Pro : Ong Bak 2 – Sự Khởi Đầu | Tóm Tắt Phim : Ong Bak 2 – The Beginning

  1. thích phim võ thuật Tony Jaa, cảnh đánh chân thực
    chứ không như phim tàu khựa , 1 cảnh đánh nhau 60s cắt hết 4 50 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *