QUẢNG NGÃI: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÙ HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ban hành văn bản số 1815 về việc thực hiện các biện pháp phù hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *