Quân Vương Bất Diệt Tập 4 – Lee Min Ho(Lee Gon) đưa Kim Go Eu (Jung Tae Eul) sang thế giới song songTiếp nối phân cảnh Lee Gon trở về Đại Hàn Đế Quốc, lúc này, nữ Thủ tướng Seo Ryung được báo tin mật, quyết tâm vạch trần việc Hoàng đế mất…

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *