QUAN ÂM DIỆU THIỆN 4/5QUAN ÂM DIỆU THIỆN là phim HONGKONG năn 1967 với LÝ LỆ HOA trong vai TAM CÔNG CHÚA. Mong các vị Phật tử hoan hỉ đón nhận và truyền bá rộng rãi …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *