Quả địa cầu từ trường trái đất MOVA GLOBE – Cucai TVQuả địa cầu MOVA GLOBE USA -Hoạt động bằng năng lượng ánh sáng và từ trường trái đất -Không dùng điện hoặc pin -Thiết kế liền mạch, đẹp , độc, lạ .

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *