Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “phim tiếng Thái ll sống chụ sòn sào ll tập 30 (Tiến dặn người yêu) phim cổ tích dân tộc Thái

  1. Chỉ có dâu thời xưa mới chịu nhục vậy thôi, nếu dâu bh thì di sớm jui còn lâu mới có nhẽ

  2. Ông bà kia đúng là người hai mặt
    Trước mặt mẹ lan ý thì giả vờ hiền
    Mà khi mẹ lan đi rồi thì lại mắng
    Khắp muôn hênh te lọ no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *