Author

hatuankhang90@gmail.com

26 thoughts on “PHIM TIẾNG THÁI l KHỐM KHÌN l tập 24 l tây bắc 26

  1. Nếu sau này sẽ đóng phim nữa thì đừng cho thằng Việt đong nữa nhá nó k hap diễn viên mới chỉ ghe đoi nói thôi đã ghét rồi

  2. Nhân vật dung đóng chưa nhập tâm lắm. Chưa thể hiện được tính cách nhân vật. Ví dụ như đóng đau khổ thì phải rơi nước mắt thật. Đây chỉ là giả thôi nên không được hay cho lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *