Author

hatuankhang90@gmail.com

43 thoughts on “Phim Mới 2021 | Biệt Kích Báo Thù – Tập 37 | Siêu Phẩm Hành Động Võ Thuật Ngô Kỳ Long | iPhim

  1. Sao.quá.đạo.diễn.ơi.Tử.Phong.bi.bắn.mấy.phát.mà.còn.bị.nổ.như.vậy.mà.đéo.chết.đéo.tin.đươc.phim.có.sao.thì.đừng.sao.rỏ.quá.

  2. Mình xin phep hỏi các bạn xiu bộ phim này còn mấy tập nữa là kết thúc .xin cảm ơn các bạn .

  3. Đồng chí Phan Đình Giót phải gọi đồng chí Lôi Tử Phong bằng cụ. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai mà sống mới ghê chứ🤣
    Bọn tàu khựa ảo ghê thặc.

  4. Đi đánh nhau 2 quan đối thủ nhìn nhau 1 nuc rồi bắn mỗi thằng bắn phát sóng 2 thằng cùng chết xem hài vl

  5. Anh hùng quả cảm. Lôi tử phong . tưởng chừng rất khỏi phim đi đóng phim khác rồi cơ chứ hấp dẫn quá

  6. Đinh đại thắng ,chặn đầu châu bán sơn ko chịu bắn nó chết mà còn đứng thi nhâu bắn xem thử thằng nào chết trước hài vl.kkk🤣😅🤣🤣🤣🤣

  7. Thua ông rồi,ôm bộc phá bịt lỗ châu mai lô cốt mà ông sống dc mới là tài.Đạo diễn thiếu thực tế!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *