Phim "Kiều" Teaser Trailer | KC 08.03.2021Phóng tác từ tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Kiều là bộ phim rất được mong đợi vào năm sau.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *