Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “Phim Hồ sơ Cá Sấu tập cuối: Màn tẩu thoát bất thành của trùm cuối.

  1. Sự xuất hiện của NS Hoàng Dũng mấy tập đầu có ý nghĩa j? Cương chột sao lại bị bắt? Tội j? Vụ Cương chột có mấy năm trc có bị oan k? Có trả lại danh dự cho ng CSCAND k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *