Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Phật Dạy KHỔ NÀO RỒI CŨNG QUA – Nên Học Cách Vượt Qua Những Nỗi Khổ Niềm Đau_#Audio Thanh Tịnh Pháp

  1. Qua tuyet voi . Hay rat hay . Kho la do thai do song cua ta . Ngheo kho khong phai la nguyen nhan cua kho dau . Khi long thanh cao bot tham cau ; ta khong con kho nua .. Quan than bat tinh ; tam vo thuong se khong con kho nua

  2. Thế gian vô thường Quốc độ Nguyên Anh mà người thật là ngắn ngủi giao lòng người tổ chức chứa tham sân si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *