Môi Trường

PHÂN TÍCH PHÁP LÝ: Thượng úy đánh người bị xử phạt như thế nào? | đồ án xử lý nước thảiPHÂN TÍCH PHÁP LÝ
Vụ thượng úy đánh người tại Thái Nguyên ngày 10/11.
Thượng úy đánh người bị xử phạt như thế nào?

CĂN CỨ PHÁP LÝ
– Nghị định 167/2013/NĐ-CP
“Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;”

– Điều 11, thông tư 27/2017 Bộ công an. Quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân
“Điều 11. Ứng xử nơi công cộng
1. Gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh công cộng.
2. Không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc nơi công cộng.”

———————————————-
► Subscribe đây:
► Fanpage :

#phântíchpháplý #côngannémxúcxích #nguyễnvietxo, đồ án xử lý nước thải

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

10 Comments

  1. ohyear333f Tháng Mười Hai 4, 2019
  2. Hai Nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
  3. Hy Vu Tháng Mười Hai 4, 2019
  4. Huy Nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
  5. Luan Nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
  6. Khanh Trinh Tháng Mười Hai 4, 2019
  7. Đầu lâu đỏ phím Tháng Mười Hai 4, 2019
  8. Huu Tai Nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
  9. van nguyen Tháng Mười Hai 4, 2019
  10. Top sao Trung Hoa Tháng Mười Hai 4, 2019

Join The Discussion