Phần 41. 176 (Phần 1) | Có ai thấy Phật không? | Mi Tiên Vấn ĐápMi Tiên Vấn Đáp | Dịch giả HT Giới Nghiêm – HT Giới Đức hiệu chính.
Nguồn youtube Diệu Pháp Âm :

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *