Phải nói là 💥💥💥siêu của siêu phẩm-vì vậy e quyết định chia sẻ cho ae nuôi gà-Dt:0964-270-122 | bệnh ort trên gà

1 Comment

  1. Cho e xem con gà ôm đấm vừa đánh nhau mới con này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *