PGHH -TU HIỀN -P1-Tin Luật Nhân Quả Chẳng Sai -Tin Có Thể Làm Được Hữu Lậu và Vô Lậu – Vương KimKính Mời Quý Vị Vào Link này Xem hơn 60 Tác Phẩm .#ThuVienPGHH . – TRẠNG TRÌNH Nguyễn Bỉnh Khiêm và HẬU KIẾP …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

6 Comments

 1. Con xin nguyện cho thế giới hòa bình,chúng sanh an lạc kẻ âm được siêu,người dương thơi thới pháp giới chúng sanh,đều tròn phật đạo .

 2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 3. Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni Phật .
  Nam mô Long Hoa Giáo Chủ đương Lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật .
  Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế âm bồ tát ma Ha tát .

 4. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới tam thập Lục vạn ức nhất thập nhất vạn Cửu Thiên ngủ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật .

  Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới tam thập Lục vạn ức nhất thập nhất vạn Cửu Thiên ngủ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật .

  Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới tam thập Lục vạn ức nhất thập nhất vạn Cửu Thiên ngủ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật .

 5. Con xin nguyện cho thế giới hoà bình chúng sanh an lạc kẻ âm được siêu người dương thơi thới pháp giới chúng sanh đều tròn phật đạo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *