Ông Nguyễn Đăng Giáp tổng giám đốc công ty 36 phát biểu tại lễ thông đường Hoà Lạc Hoà BìnhThông đường Hoà Lạc Hoà Bình.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *