Nước thải của hàng nghìn hộ dân đổ thẳng xuống Sông Đuống đầu vào Nhà Máy Nước Sạch Hà Nội | nước thải nhà máyNhà máy nước sạch Sông Đuống sẽ cung cấp nước cho khoảng 8 triệu dân ở Hà Nội, nhưng khu vực đầu vào đang có nhiều hộ dân đổ thẳng nước thải xuống mà chưa qua xử lý, nước thải nhà máy

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *