Những hình ảnh đặc sắc phim Tình yêu và tham vọng Tập 5 1Linh đến gặp Minh để quyết định về Hoàng thổ và cũng để xem bản lĩnh của Minh đến đâu

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

5 Comments

  1. Hoàng Thùy đơ như cây cơ mặc ko cảm xúc từ đầu cho tới giờ mặc vẫn một sắc

  2. Sao mà gét con linh này dã man . Mặt cứ trơ trơ ra . Mắt khi nào cũng đưa tình minh . Gét ghê luôn

  3. Ghét nhân vật đóng vai Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *