Author

hatuankhang90@gmail.com

17 thoughts on “Những hình ảnh đặc sắc phim Hướng dương ngược nắng tập 14 phần 2

  1. Tiền cát xê trả cho từng tập đấy Phúc Châu ơi tối nay 2 người xuất hiện đi nghỉ mấy tập thiệt hại khối tiền đấy 😃😃

  2. Cái đoạn Châu gặp Kiên cứ như phim kinh dị á, xem mà nổi da gà luôn. Công nhận HD diễn suất sắc thật

  3. Mặc dù rất thích chị Châu nhưng review đoạn máu me đấy thấy ghê không dám xem lần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *