NHIỀU NGƯỜI TẢI NHẦM ỨNG DỤNG BLUEZONE THÀNH BLUZONEỨng dụng Bluezone giúp phát hiện và cảnh báo tiếp xúc gần bệnh nhân Covid 19 đang được Bộ Y Tế và Bộ Thông tin & Truyền thông khuyến khích người dân cài đặt. Tuy nhiên, thay vì tải đúng ứng dụng là Bluezone thì nhiều người lại sơ sót tải nhầm ứng dụng Bluzone.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *