NHÀ TRỌ CÓ MA | Đại Học Du Ký – Phần 113 | Phim Ngắn Siêu Hài Hước Sinh Viên Hay Nhất Gãy TVNHÀ TRỌ CÓ MA | Đại Học Du Ký – Phần 113 | Phim Ngắn Siêu Hài Hước Sinh Viên Hay Nhất Gãy TV ▻Gãy TV là một kênh Youtube chuyên sản xuất Parody …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/giai-tri

40 Comments

 1. Xem hết phim nhé cả nhà. Con ma không phải là Hoàng đâu :((
  Rốt cuộc xóm trọ có ma thật ko .??!?!!?

 2. Tem fan cua nhung thị thì like nha

 3. Ma là một người khác đóng giả

 4. Thấy anh chị diễn hay quá ❤️❤️❤️

 5. le thi van anh
  em coi buoi toi anh chi dong phiem ma kinh qua
  em lai thich phiem gay tv dong phiem ma nhieu hon nua

 6. 😂😂😂😂 xem mà cười ỉa à😃😃😃😂😂😂😂😂

 7. Chưa chắc là có ma thật đâu các anh chị ạ

 8. Rhi
  Buibp upibui piunpusiuibpvi hxhh chhjdtfkxrtotxorxftououdooxodtytdygcygchcuoh gohcgohjoctc tuoctypfyxotxyuo. Fhkkhgccgukkcgykvghg hkk hgh ghkkg h ghii hi gh nlmh jllhj. Hjkzdzkbj kc hljlb k x hljlh kh ilhklh klj kh kll kh slixlzi l gzipgvi khjhjub
  Ihkbjg jh Ikh jg kjl hilhbkhbkluviplfbybiyrbyils lhj lyil hilybie
  BhuohbuszoUbukhuogi o giogi cavgoiuvoic ou iaogviou ivioogviucivouioUbuakhvug uaogiaog icalg iOh zukh uy uuy o yio yiao uio yio yi. Huh uh ukh ug u guocgsiGkukh uk uau ôiunisfYbu hkubhs oiil zoyivhvilhvihvlilH jkh jhbidlY kuohvuwdavucivuiVkhjchhwgdavgilsvgidogvosioivuvioiovGbukhbjzkvhjovgivogivgcidocvihogdviogvidXkh ukg uong ãigi gxic gõia gõiVkhusxOhvubzgxukVkvhufkcgnhfgnnhcfhnhfđfhnfhndhfndhfnhnffhn nmd,hjb sfdlbjkfjlkbjkbjk lskhbskhbh kknv lkj. Kbn. Bnk kbj bo kh jlhlk l hjo hjlh jllhj sạhkjhblhbidgicogvi aOhu. Hu kkhu h khlj ịnil yinllyinIhbkh ukhu Khu dohubhbuKh ukh uhvuynioviaoubi ouviou viooginxagni. G hu hkuhj kh uoh i hil hih igi l gig ipg i
  L jizzl hí
  Hu huopu i upi upiu cy iaih g iphpbipubisP huoGbuh u huO HOI HUvhuh u huy ils lhilhi l hiih l i hi hkv fheks hvlefvsh kfavhi aehbielh klh fisfvhbialsdvJ ưdyvcauwd cyauadcvywcdyaviwdcayvicvdwayicdwYu. CshKujd lsu. FeH kild sh IdaglI lưdfIkywbduf auC ưoudV úCh. KudWvh ukkH sc jjFhs. Kux aio Ad h jx. Hj Sx jlH. Cjskhs j lj skc lsJc. Ikhk cxj hcsk. Hjf sLbhiS vf,Gcjcs h jhk sdCkjhs Dch jsc. h js, hscj kh j csLh kf sSjh c h sc jdS h jHs. Jh j fdH Sd j c hạh f dJsjF h lah eifvlJ scj KsC. Hjk csh j hs cj fD jhksc h kjH. Skcj

 9. iu team gãy ❤️❤️❤️❤️

 10. nghe cái nhạc kinh dj ok đấy ah edit ah

 11. Chi thao va chi nhung dung so ko co ma dau

 12. Em thay cj thao de thuong qua

 13. Nkjblhkbpjnopjonpnjofefsđ k,s
  Lm
  Lm lj

  Lj. Jl
  Jl
  Jbl

  Ljnjk
  Kno

  J oK
  H k

  H k
  H
  K
  K h

  K hhk
  Hi
  H ka
  H ki
  H
  Hi

  Hi
  H ì hi
  H
  H i
  Hi

  Ih
  Hi.
  IH
  Id
  H ihi

  H ị
  I
  H i
  Híih h ivhi uob yinouayinbojdvbjo jsx
  O L hileh fia k j

  Khc. L hi hil schai lUi. Scabh lscvah ilScih lsCv ihvd
  SH id i ạd ihbsvdLisdH. Illd ưHi js d klj. FislJ. Díl hc si

  H
  K ds hvdi
  S vhi
  kj
  Dva jk
  Av djwoc
  K dcoa
  K
  K da
  Kdva
  J kvad
  H kdaj k d
  Adak
  V jad
  K jd ao
  Akh da.
  Shi a
  Dh a k hd
  Via
  Jdjvah
  Kdvasu oaq aionixaj co
  Za
  H ksc
  l hid sL híd a hi
  X á ha klLsj hf. Hiald A dh k hkl. HilH k

  Nuõn

 14. Em không muốn coi phim gay nữa vì không có chị Nhiên

 15. Xem buồn mà buồn cười😆😆😆😆

 16. Hay quá a ơi.
  Xem đi xem lại cũng thấy hay.

 17. hóng quá gãy ơi tập nào cũng xem hết

 18. chúc gãy và các bạn buổi tối vui vẻ

 19. bài của ST là câu thần chú gia truyền để bắt ma

 20. tập này sợ wa

 21. Con ma thứ hai là ai vậy

 22. Em nhìn thấy con ma giống anh Hoàng

 23. Chị Nhung và chị Thảo xinh đẹp gái lắm luôn ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *