Nhà máy xử lý nước thải 16 nghìn tỷ xử lý ô nhiễm sông ở Hà Nội | nha may xu ly nuoc thaiNhà máy xử lý nước thải Yên Xá với mức đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng được kỳ vọng sẽ trả lại sự xanh trong cho hàng loạt con sông ô nhiễm ở Hà Nội như Tô Lịch, sông Nhuệ hay sông Sét, nha may xu ly nuoc thai

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *