Nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng Geminids 12/2011Clip giới thiệu Nguyệt Thực toàn phần 10/12 và mưa sao băng Geminids vào 14/12.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *