Nguyên Văn Buổi Lễ Khánh Thành Thiền Viện Bảo Chơn – Ngày 23-04-2017Nguyên văn buổi lễ khánh thành trong chánh điện của thiền viện.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *