Nguyễn Quốc Đạt Vlog — Nhảy flashmob Giờ Trái Đất 2020Mọi người hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2020 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2020 nhé!

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *