Người Việt vượt biên, hành trình đầy bi ai và nước mắt | Góc nhìn thẳng – VietnamnetKhách mời của Góc nhìn thẳng lần này là Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ông từng có thời gian dài trong quân ngũ. Ông cũng làm việc và sinh sống tại Đức gần…

Xem thêm các video Giải Trí:https://epicentreconcerts.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *