Người dân, doanh nghiệp được trải nghiệm những dịch vụ gì tại lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc | thủ tục tự quyết toán thuế tncnTheo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn sẽ diễn ra vào ngày 9 . 12 . 2019 tại Hà Nội và kết nối với 5 điểm cầu khác gồm TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum.Để chuẩn bị cho sự kiện này, Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị các Bộ Giao thông Vận tải, Công Thương . UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum . và 3 đơn vị VTV, VNPT, EVN triển khai một số nội dung công việc.Cụ thể, các bộ, địa phương và EVN được đề nghị chỉ đạo Văn phòng Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố, các đơn vị chuyên trách về CNTT và đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ, VTV và VNPT tổ chức để người dân, doanh nghiệp thực hiện trải nghiệm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại lễ khai trương.Theo đó, danh mục các dịch vụ công người dân, doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm trực tiếp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại lễ khai trương gồm có các dịch vụ đổi giấy phép lái xe và thông báo hoạt động khuyến mại điểm cầu Hà Nội . dịch vụ đăng ký khai sinh Quảng Ninh . dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp TP.HCM . dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Quảng Nam . trải nghiệm phần xử lý của cán bộ, công chức đối với các thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại Quảng Bình, Kon Tum .Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị tập đoàn VNPT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo đảm điều kiện kỹ thuật để người dân, doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại lễ khai trương được dễ dàng, thuận lợi.Theo Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ , Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục. Cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới là một hiện diện số nhất quán, đầy đủ, đáng tin cậy và thân thiện của Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.Lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với người dân, doanh nghiệp là giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm.Cùng với đó, Cổng dịch vụ công quốc gia có chức năng cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống.Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng giúp tạo thuận lợi, giảm thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức mà các cổng dịch công của Bộ, Sở ngành của tỉnh khó thực hiện được . là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công đầy đủ, tin cậy, chính xác, được đảm bảo thi hành của Chính phủ.Về lộ trình triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia được Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 1 . 11 . 2019, cơ quan này đã cho biết, dự kiến ngay tại thời điểm khai trương, Cổng Dịch vụ công quốc gia cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện 8 thủ tục hành chính thiết yếu gồm đổi giấy phép lái xe mức độ 3 . cấp giấy phép lái xe quốc tế . cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa . đăng ký khuyến mại . nộp thuế điện tử với doanh nghiệp . cấp mới điện hạ áp và trung áp . thanh toán tiền điện . thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương .Trong tháng 12 . 2019, sẽ có thêm một số dịch vụ công được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia, đó là các thủ tục nộp thuế điện tử đối với cá nhân thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh . cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách . hủy tờ khai hải quan . khai bổ sung hồ sơ hải quan . nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.Những dịch vụ công dự kiến được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý I . 2020 gồm có thu phạt vi phạm giao thông đường bộ . đổi giấy phép lái xe mức độ 4 , cấp mới giấy phép lái xe, đăng ký kinh doanh, dịch vụ công về trang thiết bị y tế, nộp thuế điện tử với cá nhân . thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy . giao dịch bảo đảm . đăng ký hợp đồng cung ứng lao động . khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp . cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh . nhóm thủ tục về trang thiết bị., thủ tục tự quyết toán thuế tncn

Xem thêm các video Hành Chính và Dịch Vụ:https://epicentreconcerts.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *