Ngày Xuân Thăm Nhau – Đan Nguyên & Hoàng Thục Linh (Live Show Đan Nguyên – Người Lính & Mùa Xuân)Đầu năm ra tới chốn đóng quân. Lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tien mùa xuân về nên tới thăm anh. Cho lòng nhẹ bớt bâng khuâng, chung nhau mấy ngày …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *