Author

hatuankhang90@gmail.com

36 thoughts on “NGÀY EM ĐẾN TẬP 31 – Phim hay 2021 | Hạ Anh, Bạch Công Khanh, Dũng Bino, Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà

  1. Nhìn mặt của thằng Toàn không có vẽ gì ăn năn hối lỗi cả. Có lẽ nó đang âm mưu gì đó. Đúng là mẹ nào con nấy .

  2. Sao cứ để phụ đề làm gì, vừa thừa thải vừa choáng một phần màn hình làm người xem ko đc thoải mái gì hết ? Đã vậy còn để phụ đề trật lất thiệt là kỳ quá.

  3. Số người ghét Ba Toàn nhưng lại thích cách diễn khốn nạn rất Đạt của 3 Toàn không? Điểm danh cái coi =))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *