Ngày 20 Tháng 4 ÂM Mở Kinh Cầu An Cầu GÌ Được Nấy PHÚ QUÝ GIÀU SANG Luôn Gặp May MắnTháng 4 ÂM Mở Kinh Cầu An Cầu GÌ Được Nấy PHÚ QUÝ GIÀU SANG Luôn Gặp May Mắn

Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh : Kinh Phật Hay ! Nam mô A Di Đà Phật !

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

38 Comments

 1. Nam mô a di đà phật

 2. “Quán Thế Âm” trong tiếng Phạn có nghĩa là Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, Ngài là một vị Bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. 
  Đức Quán Thế Âm Bồ tát là một trong những vị Bồ tát được người dân cũng như các Phật tử tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất tại Việt Nam. 
  Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn. Trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy: “Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế, nếu có chúng sanh nào cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát thì phước đức chẳng luống mất. Bởi thế cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.”
  Đức Quán Thế Âm Bồ-tát có uy đức, làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều như vậy, bạn đọc hãy nhớ và thường niệm danh hiệu của Ngài để có những lợi ích không thể nghĩ bàn dưới đây nhé.
  16 lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ tát:
  1. Không còn tánh tham
  Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.
  2. Không còn sân giận
  Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.
  3. Không còn si mê
  Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.
  4. Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa
  Khi bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.
  5. Không còn bị những bệnh nan y
  Dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”.
  6. Không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa
  Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”
  7. Cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý
  Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.
  8. Cảm thấy yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào
  Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”.
  9. Được phá trừ nghiệp chướng trọng tội
  Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”.
  10. Được toại như sở nguyện
  Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”.
  11. Không còn chịu quả báo đau khổ trong các đường ác
  Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.”
  12. Không sợ quỷ dữ, tà thần, tà thuật làm hại
  Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.
  13. Được chư thiên và các vị thiện thần bảo vệ
  Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.
  14. Được sanh về trong cõi Phật mười phương
  Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.
  15. Giải oan gia thích khiết từ nhiều đời trước
  Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.
  16. Được công đức vô lượng
  Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.
  Vì bi nguyện độ sanh của Ngài Quán Thế Âm Bồ tát quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sanh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”
  Chính vì Đức Quán Thế Âm Bồ-tát có uy đức, làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều như thế, lẽ nào chúng ta không nghĩ nhớ, niệm danh hiệu Ngài hay sao?
  Theo Tỳ kheo Thích Minh Khiết

 3. Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ-tát 🙏🙏🙏
  Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🏼🙏🏼 nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát 🙏🙏🙏
  Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 4. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật!

 5. A di đà phật. Con cậu xin cho gia đình con tai qua nạn khỏi bình an vô sự. A di đà phật. Va con cũng cầu xin cho con hết bệnh. Con cũng cầu xin cho hai bên nổi. Ngoài binh an. Va con cũng cầu xin xin cho tất cả thế giới tai qua nan khỏi. A di đà phật

 6. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật!

 7. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật. Nam mô Adi đà Phật!

 8. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 9. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 10. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 11. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 12. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 13. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho linh hồn em cậu con sớm được siêu thoát, an lành nương nhờ nơi cửa Phật. Adi đà Phật. Adi đà Phật. A di đà Phật!

 14. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 15. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho linh hồn em cậu con sớm được siêu thoát, an lành nương nhờ nơi cửa Phật! Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 16. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 17. Nam mô a di đà Phật! Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho gia đình con, con trai con được mạnh khỏe, bình an, cầu gì được đấy, may mắn. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 18. Con hương Nguyễn cầu xin bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình Con luôn dược mạnh khỏe giảm bớt bệnh tật nam mô a di đà phật

 19. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 20. Con Nam mô a di đà Phật! Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho linh hồn em cậu con sớm được siêu thoát, nương nhờ nơi cửa Phật được an lành. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 21. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo!

 22. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 23. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 24. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 25. Nam mô a di đà Phật. Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho gia đình con, con trai con được mạnh khỏe, bình an, cầu gì được đấy, may mắn. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 26. Con nam mo a di da phat.con mot long huong phat.con cau xin duc phat.quan the am bo tat phu ho con benh tst tieu tan.cau gi duoc day.con kinh cac thay….

 27. Nam mô a di đà Phật! Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho gia đình con, con trai con được mạnh khỏe, cầu gì được đấy, bình an, may mắn. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 28. Con chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh và bình an ạ

 29. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 30. Nam mô a di đà Phật. Cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho gia đình con, con trai con được mạnh khỏe, bình an, gặp dữ hóa lành, may mắn. Em cậu con được yên nghỉ an lành nơi cửa Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật!

 31. Nam mô a di đà Phật!

 32. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật!

 33. Nam mô a di đà Phật!

 34. Nam mô a di đà Phật. Con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho gia đình con, con trai con được mạnh khỏe, bình an, may mắn, cầu gì được đấy. Em cậu con được ngậm cười nơi chín suối. Nam mô a di đà Phật!

 35. Nam mô a di đà Phật!

 36. Nam mô a di đà Phật! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật!

 37. A Di Đà Phật 🙏 xin thầy tung kinh không cho quảng cáo sen vào làm mất sự tôn nghiêm của nhà Phật

 38. Nam mô a di đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *