Nếu Kẹo Biến Mất Hết Thì Sao Nhỉ? Trò Đùa Đồ Ăn Vui Nhộn!Vật liệu và công cụ • Phôi xà phòng • Bơ cacao • Bột cacao • Khuôn thanh sô-cô-la • Son dưỡng môi • Nước xà phòng • Keo slime • Muối nở • Hàn the • Lọ • Đậu …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *