Múa Vui đến trường GIẢI NHẤT – Ngày 20/11/2018Múa Vui đến trường Biểu diễn: Lớp 3a2 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng Quay phim và dựng phim: Mạnh Minh.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *