Mưa sao băng rạng sáng ngày 13/8/2009Trận mưa sao băng này có gần 150 sao rơi mỗi giờ với tốc độ rơi vào khoảng 60km/s. Nguồn gốc của trận mưa sao băng này là từ đám bụi còn lại của sao chổi …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *