Múa Lân 2020 – LSR Tâm Hoa Đường Vĩnh Long – Giải Lân Sư Rồng Tranh Cúp Sư Vương tỉnh Bình DươngMúa Lân 2020 với bài dự thi Múa Lân lên Mai Hoa Thung của đoàn LSR Tâm Hoa Đường TP. Vĩnh Long tham gia Giải Lân Sư Rồng Tranh Cúp Sư Vương tỉnh …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

4 Comments

  1. IdoI là đây tâm hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *