Một Người Thương Yêu Quý Thầy Có Bị Tội Không Quả Báo Có Nặng Nè Không – Thầy Thích Pháp Hòa giảngThầy Thích Pháp Hòa giảng một người thương yêu quý thầy có bị mang tội không quả báo như thế nào có nặng không ——————————————- ✓ Kênh …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

2 Comments

  1. Nam mô a di đà phật.nam mô bốn sư Thích ca mâu Ni phật. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc..

  2. Nam mô a Di Đà Phật hay quá thầy ơi con kính chúc thầy thân tâm an lạc 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *