MÔN HÓA HỌC – LỚP 12 | BÀI 37: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 07.04.2020Học trên truyền hình: Môn Hóa học – Lớp 12 Bài giảng: Bài 37: Luyện tập – Tính chất hóa học của Sắt và hợp chất của Sắt (Tiết 1) Giáo viên: Đào Hữu Toàn …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *