Môi Trường và Phát Triển Bền Vững _hcmue.edu.vnMôi trường và phát triển bền vững
Giảng viên: Đào Ngọc Bích ❤️
Đề tài : Vấn đề môi trường
Kim Trọng vai sinh viên 😁
Thanh Tuyền vai sinh viên 😄
Yến Linh vai sinh viên 😁
Thanh Uyên quay phim 😄
Huỳnh Nga vai sinh viên😁
Tấn Vinh vai người vứt rác😁
Trâm Anh vai con gái người vứt rác😁
Mn nhớ like và suprai 😁😁😁

Xem thêm các video Môi Trường:https://epicentreconcerts.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *