Author

hatuankhang90@gmail.com

14 thoughts on “Mặt trời của sói – Tập 2 | Phim phản gián, chính kịch (Star Media 2014)

  1. Thật thú vị khi trung úy Galeski và bà vợ đại tá Ba lan phim giả tình thật ngoài đời là vợ chồng 4 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *