LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN | A Time Traveler | Thiên An Cover | Tác khúc: Danh Quyết



LỜI BÀI HÁT ” LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN ” Tác khúc: Danh Quyết – Lời Việt : Thiên An Quá nhu nhược đành lòng lặng im Màn đêm xuống cô đơn mỗi mình E …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *