Liên Quân :ZILL BẤT LỰC GÁNH TEAM Âm Thầm cùng TIỂU ĐỘI FEED MẠNG | ĐỆ TỨ➀ Ngọc Đỏ :công phép ,xuyên giáp phép (10v) ➁ Ngọc Tím :công phép,hút máu phép(10v) ➂ Ngọc Lục :tốc đánh,xuyên giáp phép (10v) ▭ Những Video Hay …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *