5 thoughts on “Lễ Khánh Thành Nghĩa Trang Đồng Nhội Thôn Trung Cao

  1. Tôi là người con xa quê đã 31 năm , nay được xem chương trình lòng vô cùng xúc động. Kính chúc các cụ các ông các bà cùng toàn thể anh em cô dì chú bác luôn2 dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *