Author

hatuankhang90@gmail.com

45 thoughts on “LAN QUẾ PHƯỜNG | TẬP 6 : Đại Ca Xông Vào Ngày Cưới Cướp Cô Dâu | Steven Nguyễn – Pinky -Trung Huy

  1. Đoạn Hồng said: anh còn lại gần tui chết cho anh coi tui xem mà hú hồn tui tưởng Gia Bảo để Hồng chết thiệt
    Khúc Lâm ca bị đâm xong đến doạn đan em làm lễ tui cũng tưởng Lâm ca chết thiệt
    Nói chung tập này coi toàn bị lừa

  2. Chắc phim này rồi ms tới phim lan quế phường .Coi tập thư kì bị nhốt vào lãnh cung nghe Hồng mẫu đơn ..🍀😊

  3. Khúc cuối anh Trung Huy quát ngầu dễ sợ luôn…đẹp trai nữa chứ…mê chữ Ê kéo dài luôn á trời…

  4. 😮☹☹☹😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😰😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *