Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Thứ Sáu ngày 22/5/2020.Thứ 6 sau Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót và Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa nay là video mới nhất mà chúng tôi …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *