KOF'98UMOL- Geese XIV + Hotaru…Combo phản công hủy diệt thế giới cực kỳ khó chịu =)))kof98umol #geesexiv #hotaru KOF’98UMOL- Geese XIV + Hotaru…Combo phản công hủy diệt thế giới cực kỳ khó chịu =)))

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

10 Comments

  1. Đánh máu hồi kinh vl

  2. Mía là vừa toàn phản công :)))

  3. Team công phê thật =)))

  4. Tiêu điểm vẫn là Saiki thôi trâu nhất vs dam to nhất

  5. Bạn choi sever nao vay

  6. ơ mây zing gút chóp geese

  7. Geese bị câm lặng phản đòn bằng đánh thường :v

  8. Saiki team bạn khóc thét =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *