KÍNH TRỌNG NHAU TRONG CHÚALive stream worship: 09/27/2020 – 1:00 PM Sứ điệp: KÍNH TRỌNG NHAU TRONG CHÚA kinh Thánh Cô-lô-se 3:18-4:1 Mục Sư: Lê Văn Kiêm.

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *