Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “Khi Khủng Long Sống Lại Phần 1 | Review Tóm Tắt Phim Thế Giới Khủng Long (Jurassic World)

  1. wow những con khủng long thật sự là khinh khủ, chỉ vì tiền mà chết thật không đáng

  2. 2 thằng trẻ đánh nhau trên cạn 1 con lão đại khủng lồ rung đùi dờm :0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *