[Khai Thị]: Nhắc Nhỡ Cha Mẹ Niệm Phật Lúc Cận Tử Nghiệp || Thầy Thích Nhuận Đức.Danh Sách Những Bài Khai Thị – Pháp Thoại Ngắn: Nam Mô A Di Đà Phật! Theo dõi Hội Quán A Di Đà trên các mạng xã hội sau: – Niệm …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *