Kẻ hủy diệt trái đất, mẹ của thực vật, kẻ phá vỡ CO2, đem lại Oxy cho nhân loại.Video nó về vi khuẩn lam, một vi khuẩn nhỏ bé nhưng nó đã góp phần thay đổi thế giới một cách phi thường. Khoảng 3,5 tỷ năm trước sự phát triển của nó đã …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *