I just want to stay with you – quân vương bất diệt ostI just want to stay with you
Tôi chỉ muốn được ở bên người

아무도 없는 이 시간 속에서
Amudo eopsneun i sigan sogeseo
Trong khoảng thời gian này, bốn bề một mảnh vắng lặng

차가워진 바람이 우릴 갈라놓으려 해
Chagawojin barami uril gallanoheuryeo hae
Cơn gió buốt lạnh đang cố chia tách đôi ta…..

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *