Hướng dẫn Word | Dùng INSERT CROSS REFERENCE để trích dẫn đúng và quản lý tài liệu tham khảoVideo này hướng dẫn cách sử dụng Insert Cross Reference (INSERT CROSS REFERENCE) để trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách và quản lý tài liệu tham khảo hiệu quả trong Word. Phương pháp này sẽ giúp tiết kiệm thời gian khi soạn thảo và quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu khi soạn thảo bằng Word.

#XL #Word #CrossReference #InsertCrossReference #ReferenceInWord

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết: https://epicentreconcerts.org/category/cong-nghe

2 Comments

  1. cảm ơn anh chia sẻ rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *